Přepnout na CZ Přepnout na EN

CHEMIKÁLIE

Další chemikálie, které nejsou v tomto seznamu uvedeny, mohou být připraveny po dohodě se zákazníkem. Obrátíte-li se na nás, rádi vám poskytneme podrobnější informace o termínech dodání, cenách, balení, specifikacích atd.

Těšíme se na vaše dotazy.


Různé hydráty téže chemikálie nejsou v tomto seznamu svlášť zmiňovány.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž


Acetanilid
Aceton
Amid lithný
Amidochlorid rtuťnatý
Anilin
Anilin fosfát
Anilin hydrochlorid
Anilin sulfát
Antimon
Arsen
Arsenitan lithný
Ascorban L(+) sodný

Bathofenantrolin
Benzoan amonný
Benzoan sodný
2,2-Bichinolin
2,2-Bipyridyl
Bismuth, ingoty, granule
Boritan lithný
1-Brombutan
Brometan
2-Brometanol
Bromid boritý
Bromid draselný
Bromidy gallia
Bromid hlinitý
Bromid kademnatý
Bromid kobaltnatý
Bromid lithný
Bromid manganatý
Bromid rtuťnatý
Bromid vápenatý
2-Butanon

Cín, kousky, granule, prach
Cíničitan sodný
Citronan amonno-bismutitý
Citronan bismutitý
Citronan draselný
Citronan sodný
Citronan trivápenatý
Citronan železitý
Cyklohexan pro HPLC

Čerň amidová 10b
Čerň eriochromová T
Červeň fenolová
Červeň fenolová, sodná sůl
Červeň chlorfenolová
Červeň chlorfenolová, sodná sůl
Červeň kresolová
Červeň kresolová, sodná sůl
Červeň metylová
Červeň metylová, sodná sůl
Červeň neutrální
Činidlo Karl-Fischerovo
Činidlo Nesslerovo
Čpavek, roztok 25 %

Diacetyl monoxim
Diethanolamin
Diethylamin
Diethylamin hydrochlorid
Diethyldithiokarbamat sodný
Diethylenglykol
Diethylftalát
Difenylamin
1,2-Difenylkarbazid
1,5-Difenylkarbazon
Dihydrogencitronan sodný
Dihydrogenfosforečnan amonný
Dihydrogenfosforečnan draselný
Dihydrogenfosforečnan sodný
Dihydrogenfosforečnan vápenatý
Dihydroxid uhličitan nikelnatý
1,2-Dichloretan
Dichlorid-oxid molybdenový
4-Dimetylaminobenzaldehyd
n,n-Dimetylanilin
n,n-Dimetylformamid
Dimetylftalát
Dimetylglyoxim
Disiřičitan draselný
Disiřičitan sodný
Dusičnan amonný
Dusičnan barnatý
Dusičnan bismutitý
Dusičnan bismutitý, zásaditý
Dusičnan ceričitý
Dusičnan draselný
Dusičnan gallia
Dusičnan hlinitý
Dusičnan hořečnatý
Dusičnan chromitý
Dusičnan inditý
Dusičnan kademnatý
Dusičnan kobaltnatý
Dusičnan lithný
Dusičnan manganatý
Dusičnan měďnatý
Dusičnan nikelnatý
Dusičnan olovnatý
Dusičnan rtuťnatý
Dusičnan stříbrný
Dusičnan vápenatý
Dusičnan yttritý
Dusičnan zinečnatý
Dusičnan železitý
Dvojchroman amonný
Dvojchroman draselný
Dvojchroman sodný

Eosin
Ethanolamin
Ethylalkohol 99,9 %
Ethylenglykol


1,10-Fenantrolin
1,10-Fenantrolin hydrochlorid
Fenolftalein
Fenylhydrazin hydrochlorid
Ferroin 1/40M roztok
Fluorescein - volná kyselina
Fluorid amonný
Fluorid barnatý
Fluorid cínatý
Fluorid draselný
Fluorid hořečnatý
Fluorid lithný
Fluorid olovnatý
Fluorid sodný
Fluorid vápenatý
Fluorid zinečnatý
Fluorokřemičitan draselný (bez Na)
Fluorokřemičitan hořečnatý, roztok 25 %
Fluorokřemičitan zinečnatý, 40 % roztok
Formaldoxim hydrochlorid
Fosfid lithný
Fosfor
Fosforečnan tridraselný
Fosforečnan trisodný
Fosfornan nikelnatý
Ftalan didraselný

Gallium
Glycerin diacetát

Hexafluorogermaničitan amonný
Hexafluorokřemičitan amonný
Hexafluoroniobičnan amonný
Hexakyanokobaltitan draselný
Hexakyanoželezitan draselný
Hexakyanoželeznatan draselný
Hexamethylentetramin
Hliník
HPLC rozpouštědla
Hydrid lithný
Hydrogencitronan diamonný
Hydrogencitronan disodný
Hydrogencitronan sodný
Hydrogendifluorid amonný
Hydrogendifluorid draselný
Hydrogenfosforečnan amonno-sodný
Hydrogenfosforečnan diamonný
Hydrogenfosforečnan disodný
Hydrogenfosforečnan vápenatý
Hydrogenftalan draselný
Hydrogensíran amonný
Hydrogensíran draselný
Hydrogensíran sodný
Hydrogenuhličitan amonný
Hydrogenuhličitan draselný
Hydrogenvinan draselný
Hydrogenvinan sodný
Hydroxid draselný
Hydroxid hlinitý
Hydroxid lithný
Hydroxid sodný
Hydroxid strontnatý
Hydroxid vápenatý
8-Hydroxychinolin
Hydroxylamin hydrochlorid

Chelaton III
Chelatonát didraselný
Chelatonát tridraselný
Chlorbenzen
Chlorečnan draselný
Chlorid amonný
Chlorid arsenitý
Chlorid barnatý
Chlorid bismutitý
Chlorid cínatý
Chlorid cíničitý
Chlorid draselný
Chlorid fosforitý
Chlorid gallia
Chlorid hlinitý
Chlorid hořečnatý
Chlorid chromitý
Chlorid inditý
Chlorid kademnatý
Chlorid kobaltnatý
Chlorid lithný
Chlorid manganatý
Chlorid měďnatý
Chlorid měďný
Chlorid nikelnatý
Chlorid rtuťnatý
Chlorid sodný
Chlorid stříbrný
Chlorid titaničitý
Chlorid vápenatý
Chlorid zinečnatý
Chlorid železitý, 40-45% roztok
Chloristan draselný
Chloristan hořečnatý
Chloristan inditý
Chloristan lithný
Chloroform
Chrom
Chroman bismutitý, zásaditý
Chroman draselný
Chroman sodný

Indium
Isokyanát rtuťnatý
Isopropylaceton

Jodid draselný
Jodid hlinitý
Jodid kademnatý
Jodid rtuťnatý
Jodid sodný
Jodoetan

Kadmium, granule, kousky
Kalcein, disodná sůl
o-Kresolftalein
Kyanid rtuťnatý
Kyselina boritá
Kyselina citronová
Kyselina dusičná
Kyselina fluorovodíková
Kyselina fosfo-molybdenová
Kyselina fosforečná
Kyselina fosfo-wolframová
Kyselina ftalová
Kyselina hexafluorokřemičitá, 40 %
Kyselina hippurová
Kyselina chloristá
Kyselina chlorovodíková
Kyselina jodovodíková, 40, 55 % rozt.
Kyselina kalkonkarboxylová,sodná sůl
Kyselina molybdenová
Kyselina mravenčí 80, 85, 90, 100 %
Kyselina octová 50, 80 ,90, 100 %
Kyselina sírová
Kyselina sulfanilová
Kyselina šťavelová
Kyselina tetrafluoroboritá
Kyselina tetrafluoroboritá 40, 50 % rozt.
Kyselina L(+) vinná
Kyselina vinná
Kyselina wolframová

Lithium

Magneson I
Malonan diethylnatý
Malonan sodný
Manganistan draselný
Měď
2-Mercaptobenzothiazol
Metanol
Metavanadičnan amonný
Mléčnan nikelnatý
Močovina
Modř bromfenolová
Modř bromfenolová, sodná sůl
Modř brom-chlorfenolová
Modř brom-chlorfenolová, sodná sůl
Modř bromthymolová
Modř bromthymolová, sodná sůl
Modř erytrosinová
Modř methyl-thymolová, sodná sůl
Modř thymolová
Modř thymolová, sodná sůl
Modř p-xylenolová
Molybdenan amonný
Molybdenan sodný
Morfolin
Mravenčan železitý
Murexid

2-Naftol-3,6-disulfonová kyselina, disodná sůl
Niobičnan lithný
Nitrid fofsoru
Nitrid lithný
2-Nitroanilin
4-Nitroanilin
4-Nitrofenol
Nitroprussid sodný

Octan amonný
Octan n-amylnatý
Octan bismutitý
Octan draselný
Octan ethylnatý
Octan hořečnatý
Octan isoamylnatý
Octan isopropylnatý
Octan kademnatý
Octan kobaltnatý
Octan lithný
Octan manganatý
Octan měďnatý
Octan n-butylantý
Octan nikelnatý
Octan olovnatý
Octan olovnatý zásaditý (dle Horna)
Octan sodný
Octan stříbrný
Octan vápenatý
Octan yttritý
Octan zinečnatý
Octan železnatý
Olean draselný
Olovo
Oranž methylová
Oranž xylenolová
Oxid arsenitý
Oxid bismutitý
Oxid boritý
Oxid cínatý
Oxid cíničitý
Oxid germaničitý
Oxid hlinitý
Oxid hořečnatý
Oxid chromitý
Oxid chromový
Oxid inditý
Oxid kademnatý
Oxid kobaltnatý
Oxid křemičitý
Oxid měďnatý
Oxid molybdenový
Oxid nikelnatý
Oxid olovnatý
Oxid rtuťnatý
Oxid skanditý
Oxid telluričitý
Oxid titaničitý
Oxid vanadičný
Oxid vápenatý
Oxid wolframový
Oxid yttritý
Oxid zinečnatý
Oxid zirkoničitý
Oxid železitý
Oxid železnatý
Oxidy lantanoidů

1-Pentanol
Peroxid vodíku, 30 %
Polysulfid draselný
Purpur bromkresolový
Purpur bromkresolový, sodná sůl
Purpur kresolový
Purpur kresolový, sodná sůl
Pyrofosforečnan tetrasodný

Raney nikl
Resorcin
Rodamin B
Rtuť

Selen
Silikagel (ind. vlhkosti)
Síran amonno-draselný
Síran amonno-hlinitý
Síran amonno-hořečnatý
Síran amonno-chromitý
Síran amonno-nikelnatý
Síran amonno-železnatý
Síran amonný
Síran barnatý
Síran cínatý
Síran draselno-hlinitý
Síran draselno-chromitý
Síran draselný
Síran hlinitý
Síran hořečnatý
Síran hydrazinia
Síran inditý
Síran kademnatý
Síran kobaltnatý
Síran lithný
Síran manganatý
Síran měďnatý
Síran nikelnatý
Síran rtuťnatý
Síran sodný
Síran stříbrný
Síran vápenatý
Síran zinečnatý
Síran železitý
Sirník kademnatý
Sirník měďnatý
Sirník rtuťnatý
Siřičitan sodný
Stearan hlinitý
Stearan hořečnatý
Stearan kademnatý
Stearan sodný
Stearan vápenatý
Stearan zinečnatý
Stříbro
Sulfanilamid
Škrob
Šťavelan amonný
Šťavelan barnatý
Šťavelan ceričitý
Šťavelan hořečnatý
Šťavelan kobaltnatý
Šťavelan lithný
Šťavelan manganatý
Šťavelan měďnatý
Šťavelan nikelnatý
Šťavelan sodný
Šťavelan vápenatý
Šťavelan yttritý
Šťavelan zinečnatý
Šťavelan železitý
Šťavelan železnatý

Tashiro indikátor
Tellur
Tetraboritan lithný
Tetrafluoroboritan amonný
Tetrafluoroboritan cínatý
Tetrafluoroboritan draselný
Tetrafluoroboritan kademnatý , 70 % roztok
Tetrafluoroboritan lithný
Tetrafluoroboritan měďnatý, 45 % roztok
Tetrafluoroboritan sodný
Tetrafluoroboritan zinečnatý, 40 % roztok
Tetrahydridohlinitan lithný
Tetrahydrofuran
1,1,2,2,-Tetrachloretan
Tetrachlorethylen
Tetrachlorid-oxid molybdenový
Tetrachlormetan
Thiokyanatan amonný
Thiokyanatan draselný
Thiokyanatan rtuťnatý
Thiokyanatan sodný
Tetrakyanokademnatan draselný
Tetrakyanonikelnatan draselný
Thiosíran sodný
Thymolftalein
Tiron
Toluen pro polovodiče
4-Toluensulfonová kyselina
o-Toluidin (E)
Trietanolamin
Trietanolamin hydrochlorid
Trichlorid-oxid fosforečný
Trimethyl borát
Tropeaolin

Uhličitan barnatý
Uhličitan draselno-sodný
Uhličitan draselný
Uhličitan hořečnatý
Uhličitan hořečnatý zásaditý
Uhličitan kademnatý
Uhličitan lithný
Uhličitan olovnatý zásaditý
Uhličitan sodný
Uhličitan strontnatý
Uhličitan vápenatý
Uhličitan yttritý
Uhličitan zinečnatý zásaditý
Uranin

Vápník
Vinan diamonný
Vinan didraselný
Vinan disodný
Vinan draselno-sodný
Violeť pyrokatecholová

Wolframan amonný

Zeleň bromkresolová
Zeleň bromkresolová, sodná sůl
Zeleň malachitová (šťavelan)
Zeleň naftolová B
Zinek

Železo - prášek
Žluť alizarinová GG
Žluť eosinová
Žluť metanilová
Žluť methylová
Kontakt:

Provozovna:
(korespondenční adresa)

Areál VÚ Běchovice
( budova H-10B )
Podnikatelská 558,
190 00 Praha 9 - Běchovice

Sídlo:

Novodvorská 994,
142 21 Praha 4

Mob.: 603 212 862

E-mail: hichem@hichem.cz
http://www.hichem.cz

Copyright © HiChem spol. s r.o. 2008 | Všechna práva vyhrazena | XHTML 1.1 | CSS | Designed by Web-co IT s.r.o.