Pepnout na CZ Pepnout na EN

DOVOZ Z VCHODU

Spolenost HiChem, s.r.o. se vedle vlastn vroby sna i o dovoz chemikli a proto navzala spoluprci s dalm zahraninm vrobcem a distributorem chemikli. Na snahou je zskat a distribuovat chemiklie za velmi pijateln ceny, tj. v mnoha ppadech za 1/2 a 3/4 v R obvyklch cen a v mnostv a kvalit dle Vaich poadavk.
Chemiklie budou kontrolovny a adjustovny na naem pracoviti a cena zvis mj. na Vmi poadovan velikosti balen a objednanm mnostv a v neposledn ad i na tom, kolik se nm poda shromdit poptvek.
Na konkrtn poptvku Vm vypracujeme cenovou nabdku.

Chemiklie, o kterch v souasn dob jednme, jsou uvedeny v piloenm seznamu na konci tto strnky, ppadn si seznam mete sthnout v Excelu zde.

Seznam bude prbn doplovn o specifikace.

Rdi bychom, alespo nezvazn, znali Vae ron (kvartln, msn) poadavky, abychom u zahraninho partnera zadali rmcovou objednvku, kter nm dle pome stlait ceny a termnov Vm vyjt vstc.


Mte-li poadavky na jin chemiklie nebo chemiklie v jin ne uveden kvalit, napite nm, zkusme je pro vs zajistit.

Tme se na vae nmty, dotazy a pipomnky.


2,2-bipyridil p.a.
2,3,5-trifenyltetrazolium chlorid p.a.
4-aminoantipirn
Aluminon
erve metylov
Difenylamn
Dimetylformamid
Ditizon
Dusinan hlinit.9H2O p.a.
Dusinan horenat.6H2O p.a.
Dusinan kademnat.4H2O p.a.
Dusinan litn.3H2O p.a.
Dusinan manganat.6H2O p.a.
Dusinan nikelnat.6H2O p.a.
Dusinan sodn p.a.
Dusinan elezit.9H2O .
Dusitan sodn p.a.
Eozn n p.a.
Fenolftalein ind. p.a.
Fluorid amonn p.a.
Hydrogenftalan draseln p.a.
Hydrochinon
Hydroxid barnat.8H2O p.a.
Hydroxilamn hydrochlorid p.a.
Chlorid amonn p.a.
Chlorid barnat.2H2O p.a.
Chlorid mn p.a.
Chlorid nikelnat.6H2O p.a.
Chlorid elezit.6H2O .
Indigokarmn p.a.
Jodid kademnat p.a.
Kyselina sulfanilov p.a.
Kyselina sulfosalicylov.2H2O p.a.
Metavanadinan amonn .
Metol
Mod bromthymolov
N-(1-naftyl) etylendiamin dihydrochlorid
Octan amonn p.a.
Octan kademnat.2H2O p.a.
Octan olovnat.3H2O p.a.
O-fenantroln hydrochlorid p.a.
Oran xylenolov p.a.
Oxid bizmutit p.a.
Oxid chlorid zirkoniit.8H2O
Oxid chromit p.a.
P-(dimetylamino) benzaldehyd p.a.
Peroxid sodku .
Purpur bromkrezolov
Seleninan sodn .
Sran kademnat.8H2O p.a.
Sran litn.1H2O p.a.
Sran nikelnat bez kobaltu ch..
Sran olovnat ch..
Sran vpenat.2H2O p.a.
Slitina Dewardova
Slitina Woodova
avelan draseln.1H2O p.a.
Tymol
Tymolftalen ind. P.a.
Uhliitan sodn.10H2O p.a.
Zele briliantov
Zele bromkrezolov
Zele malachitov
lu alizarinov

Kontakt:

Provozovna:
(korespondenční adresa)

Areál VÚ Běchovice
( budova H-10B )
Podnikatelská 558,
190 00 Praha 9 - Běchovice

Sídlo:

Novodvorská 994,
142 21 Praha 4

Mob.: 603 212 862

E-mail: hichem@hichem.cz
http://www.hichem.cz

Copyright © HiChem spol. s r.o. 2008 | Všechna práva vyhrazena | XHTML 1.1 | CSS | Designed by Web-co IT s.r.o.